flection

flection là gì? Ý nghĩa của từ flection sự uốn; đạo hàm bậc hai

  • flection là gì ?

  • Ý nghĩa của từ flection là gì ?
  • flection là gì trong toán học ?
  • flection dịch
  • flection dictionary
  • flection là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ flection trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ flection trong toán học
  • flection tiếng việt là gì ?
  • What is flection in english ?