divergence

divergence là gì? Ý nghĩa của từ divergence sự phân kỳ; tính phân kỳ

  • divergence là gì ?

  • Ý nghĩa của từ divergence là gì ?
  • divergence là gì trong toán học ?
  • divergence dịch
  • divergence dictionary
  • divergence là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ divergence trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ divergence trong toán học
  • divergence tiếng việt là gì ?
  • What is divergence in english ?