disturbancy

disturbancy là gì? Ý nghĩa của từ disturbancy sự nhiễu loạn

  • disturbancy là gì ?

  • Ý nghĩa của từ disturbancy là gì ?
  • disturbancy là gì trong toán học ?
  • disturbancy dịch
  • disturbancy dictionary
  • disturbancy là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ disturbancy trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ disturbancy trong toán học
  • disturbancy tiếng việt là gì ?
  • What is disturbancy in english ?