distributive

distributive là gì? Ý nghĩa của từ distributive phân phối phân bố

  • distributive là gì ?

  • Ý nghĩa của từ distributive là gì ?
  • distributive là gì trong toán học ?
  • distributive dịch
  • distributive dictionary
  • distributive là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ distributive trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ distributive trong toán học
  • distributive tiếng việt là gì ?
  • What is distributive in english ?