triangular load

triangular load là gì? Ý nghĩa của từ triangular load tải trọng tam giác

  • triangular load là gì ?

  • Ý nghĩa của từ triangular load là gì ?
  • triangular load là gì trong toán học ?
  • triangular load dịch
  • triangular load dictionary
  • triangular load là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ triangular load trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ triangular load trong toán học
  • triangular load tiếng việt là gì ?
  • What is triangular load in english ?