stationary state

stationary state là gì? Ý nghĩa của từ stationary state vl.trạng thái dừng

  • stationary state là gì ?

  • Ý nghĩa của từ stationary state là gì ?
  • stationary state là gì trong toán học ?
  • stationary state dịch
  • stationary state dictionary
  • stationary state là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ stationary state trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ stationary state trong toán học
  • stationary state tiếng việt là gì ?
  • What is stationary state in english ?