stationary

stationary là gì? Ý nghĩa của từ stationary dừng

  • stationary là gì ?

  • Ý nghĩa của từ stationary là gì ?
  • stationary là gì trong toán học ?
  • stationary dịch
  • stationary dictionary
  • stationary là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ stationary trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ stationary trong toán học
  • stationary tiếng việt là gì ?
  • What is stationary in english ?