vertical

vertical là gì? Ý nghĩa của từ vertical thẳng đứng

  • vertical là gì ?

  • Ý nghĩa của từ vertical là gì ?
  • vertical là gì trong toán học ?
  • vertical dịch
  • vertical dictionary
  • vertical là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ vertical trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ vertical trong toán học
  • vertical tiếng việt là gì ?
  • What is vertical in english ?