disturbed

disturbed là gì? Ý nghĩa của từ disturbed bị nhiễu loạn

  • disturbed là gì ?

  • Ý nghĩa của từ disturbed là gì ?
  • disturbed là gì trong toán học ?
  • disturbed dịch
  • disturbed dictionary
  • disturbed là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ disturbed trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ disturbed trong toán học
  • disturbed tiếng việt là gì ?
  • What is disturbed in english ?