disturbance

disturbance là gì? Ý nghĩa của từ disturbance sự nhiễu loạn

  • disturbance là gì ?

  • Ý nghĩa của từ disturbance là gì ?
  • disturbance là gì trong toán học ?
  • disturbance dịch
  • disturbance dictionary
  • disturbance là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ disturbance trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ disturbance trong toán học
  • disturbance tiếng việt là gì ?
  • What is disturbance in english ?