divergent

divergent là gì? Ý nghĩa của từ divergent phân kỳ

  • divergent là gì ?

  • Ý nghĩa của từ divergent là gì ?
  • divergent là gì trong toán học ?
  • divergent dịch
  • divergent dictionary
  • divergent là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ divergent trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ divergent trong toán học
  • divergent tiếng việt là gì ?
  • What is divergent in english ?