ordinal

ordinal là gì? Ý nghĩa của từ ordinal thứ tự; số thứ tự

  • ordinal là gì ?

  • Ý nghĩa của từ ordinal là gì ?
  • ordinal là gì trong toán học ?
  • ordinal dịch
  • ordinal dictionary
  • ordinal là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ ordinal trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ ordinal trong toán học
  • ordinal tiếng việt là gì ?
  • What is ordinal in english ?