several

several là gì? Ý nghĩa của từ several một vài; nhiều

  • several là gì ?

  • Ý nghĩa của từ several là gì ?
  • several là gì trong toán học ?
  • several dịch
  • several dictionary
  • several là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ several trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ several trong toán học
  • several tiếng việt là gì ?
  • What is several in english ?