analogy

analogy là gì? Ý nghĩa của từ analogy sự tương tự

  • analogy là gì ?

  • Ý nghĩa của từ analogy là gì ?
  • analogy là gì trong toán học ?
  • analogy dịch
  • analogy dictionary
  • analogy là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ analogy trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ analogy trong toán học
  • analogy tiếng việt là gì ?
  • What is analogy in english ?