circumference

circumference là gì? Ý nghĩa của từ circumference đường tròn, chu vi vòng tròn

  • circumference là gì ?

  • Ý nghĩa của từ circumference là gì ?
  • circumference là gì trong toán học ?
  • circumference dịch
  • circumference dictionary
  • circumference là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ circumference trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ circumference trong toán học
  • circumference tiếng việt là gì ?
  • What is circumference in english ?