covariance function

covariance function là gì? Ý nghĩa của từ covariance function hàm hiệp phương sai

  • covariance function là gì ?

  • Ý nghĩa của từ covariance function là gì ?
  • covariance function là gì trong toán học ?
  • covariance function dịch
  • covariance function dictionary
  • covariance function là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ covariance function trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ covariance function trong toán học
  • covariance function tiếng việt là gì ?
  • What is covariance function in english ?