dash-board

dash-board là gì? Ý nghĩa của từ dash-board mt.bảng dụng cụ(đo)

  • dash-board là gì ?

  • Ý nghĩa của từ dash-board là gì ?
  • dash-board là gì trong toán học ?
  • dash-board dịch
  • dash-board dictionary
  • dash-board là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ dash-board trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ dash-board trong toán học
  • dash-board tiếng việt là gì ?
  • What is dash-board in english ?