mark

mark là gì? Ý nghĩa của từ mark ký hiệu, dấu hiệu, vết; mức; cận; giới hạn // ghi dấu hiệu

  • mark là gì ?

  • Ý nghĩa của từ mark là gì ?
  • mark là gì trong toán học ?
  • mark dịch
  • mark dictionary
  • mark là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ mark trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ mark trong toán học
  • mark tiếng việt là gì ?
  • What is mark in english ?