radial approach

radial approach là gì? Ý nghĩa của từ radial approach ghép xấp xỉ theo tia

  • radial approach là gì ?

  • Ý nghĩa của từ radial approach là gì ?
  • radial approach là gì trong toán học ?
  • radial approach dịch
  • radial approach dictionary
  • radial approach là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ radial approach trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ radial approach trong toán học
  • radial approach tiếng việt là gì ?
  • What is radial approach in english ?