risk

risk là gì? Ý nghĩa của từ risk tk.độ mạo hiểm, mạo hiểm

  • risk là gì ?

  • Ý nghĩa của từ risk là gì ?
  • risk là gì trong toán học ?
  • risk dịch
  • risk dictionary
  • risk là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ risk trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ risk trong toán học
  • risk tiếng việt là gì ?
  • What is risk in english ?