synthetical substituend

synthetical substituend là gì? Ý nghĩa của từ synthetical substituend phép thế tổng hợp, synthetic substituend

  • synthetical substituend là gì ?

  • Ý nghĩa của từ synthetical substituend là gì ?
  • synthetical substituend là gì trong toán học ?
  • synthetical substituend dịch
  • synthetical substituend dictionary
  • synthetical substituend là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ synthetical substituend trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ synthetical substituend trong toán học
  • synthetical substituend tiếng việt là gì ?
  • What is synthetical substituend in english ?