abbreviate

abbreviate là gì? Ý nghĩa của từ abbreviate viết gọn, viết tắt

  • abbreviate là gì ?

  • Ý nghĩa của từ abbreviate là gì ?
  • abbreviate là gì trong toán học ?
  • abbreviate dịch
  • abbreviate dictionary
  • abbreviate là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ abbreviate trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ abbreviate trong toán học
  • abbreviate tiếng việt là gì ?
  • What is abbreviate in english ?