confocal coordinates

confocal coordinates là gì? Ý nghĩa của từ confocal coordinates toạ độ đồng tiêu, toạ độ elipxoit

  • confocal coordinates là gì ?

  • Ý nghĩa của từ confocal coordinates là gì ?
  • confocal coordinates là gì trong toán học ?
  • confocal coordinates dịch
  • confocal coordinates dictionary
  • confocal coordinates là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ confocal coordinates trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ confocal coordinates trong toán học
  • confocal coordinates tiếng việt là gì ?
  • What is confocal coordinates in english ?