covariation

covariation là gì? Ý nghĩa của từ covariation sự biến thiên đồng thời

  • covariation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ covariation là gì ?
  • covariation là gì trong toán học ?
  • covariation dịch
  • covariation dictionary
  • covariation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ covariation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ covariation trong toán học
  • covariation tiếng việt là gì ?
  • What is covariation in english ?