cyclical

cyclical là gì? Ý nghĩa của từ cyclical xiclic, tròn, tuần hoàn

  • cyclical là gì ?

  • Ý nghĩa của từ cyclical là gì ?
  • cyclical là gì trong toán học ?
  • cyclical dịch
  • cyclical dictionary
  • cyclical là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ cyclical trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ cyclical trong toán học
  • cyclical tiếng việt là gì ?
  • What is cyclical in english ?