deposit

deposit là gì? Ý nghĩa của từ deposit kt.gửi tiền (vào ngân hàng) // món tiền gửi

  • deposit là gì ?

  • Ý nghĩa của từ deposit là gì ?
  • deposit là gì trong toán học ?
  • deposit dịch
  • deposit dictionary
  • deposit là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ deposit trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ deposit trong toán học
  • deposit tiếng việt là gì ?
  • What is deposit in english ?