distinctive

distinctive là gì? Ý nghĩa của từ distinctive phân biệt, đặc tính

  • distinctive là gì ?

  • Ý nghĩa của từ distinctive là gì ?
  • distinctive là gì trong toán học ?
  • distinctive dịch
  • distinctive dictionary
  • distinctive là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ distinctive trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ distinctive trong toán học
  • distinctive tiếng việt là gì ?
  • What is distinctive in english ?