glide

glide là gì? Ý nghĩa của từ glide trượt, bay lượn

  • glide là gì ?

  • Ý nghĩa của từ glide là gì ?
  • glide là gì trong toán học ?
  • glide dịch
  • glide dictionary
  • glide là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ glide trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ glide trong toán học
  • glide tiếng việt là gì ?
  • What is glide in english ?