operated

operated là gì? Ý nghĩa của từ operated được điều khiển

  • operated là gì ?

  • Ý nghĩa của từ operated là gì ?
  • operated là gì trong toán học ?
  • operated dịch
  • operated dictionary
  • operated là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ operated trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ operated trong toán học
  • operated tiếng việt là gì ?
  • What is operated in english ?