propositional

propositional là gì? Ý nghĩa của từ propositional log.(thuộc) mệnh đề

  • propositional là gì ?

  • Ý nghĩa của từ propositional là gì ?
  • propositional là gì trong toán học ?
  • propositional dịch
  • propositional dictionary
  • propositional là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ propositional trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ propositional trong toán học
  • propositional tiếng việt là gì ?
  • What is propositional in english ?