propositional function

propositional function là gì? Ý nghĩa của từ propositional function hàm mệnh đề

  • propositional function là gì ?

  • Ý nghĩa của từ propositional function là gì ?
  • propositional function là gì trong toán học ?
  • propositional function dịch
  • propositional function dictionary
  • propositional function là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ propositional function trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ propositional function trong toán học
  • propositional function tiếng việt là gì ?
  • What is propositional function in english ?