retrospective

retrospective là gì? Ý nghĩa của từ retrospective nhớ lại, xem lại, hồi cố

  • retrospective là gì ?

  • Ý nghĩa của từ retrospective là gì ?
  • retrospective là gì trong toán học ?
  • retrospective dịch
  • retrospective dictionary
  • retrospective là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ retrospective trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ retrospective trong toán học
  • retrospective tiếng việt là gì ?
  • What is retrospective in english ?