transition probability

transition probability là gì? Ý nghĩa của từ transition probability xs.xác suất chuyển

  • transition probability là gì ?

  • Ý nghĩa của từ transition probability là gì ?
  • transition probability là gì trong toán học ?
  • transition probability dịch
  • transition probability dictionary
  • transition probability là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ transition probability trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ transition probability trong toán học
  • transition probability tiếng việt là gì ?
  • What is transition probability in english ?