undulate

undulate là gì? Ý nghĩa của từ undulate vl.chuyển động sóng

  • undulate là gì ?

  • Ý nghĩa của từ undulate là gì ?
  • undulate là gì trong toán học ?
  • undulate dịch
  • undulate dictionary
  • undulate là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ undulate trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ undulate trong toán học
  • undulate tiếng việt là gì ?
  • What is undulate in english ?