Hãy thử thách bản thân trong 1 phút với 4 câu đố toán học sau nhé

Tóm tắt nội dung

Câu 1:

cau-do-toan-hoc

Xem đáp án

Số cần điền là 1.

Ở mỗi hình, căn bậc hai tích của hai số ở dưới thì bằng số ở trên. Ta có:

Căn bậc hai của (4 x 9) bằng 6.

Căn bậc hai của (2 x 8) bằng 4.

Căn bậc hai của (4 x 1) bằng 2.

dap-an-cau-1

Câu 2:

cau-do-toan-hoc
Xem đáp án

Số cần điền là 6.

Tính theo cột, số ở dưới gấp đôi số ở trên liền kề.

Cột thứ nhất: 9 x 2 = 18; 18 x 2 = 36.

Cột thứ hai: 3 x 2 = 6; 6 x 2 = 12.

Cột thứ ba: 5 x 2 = 10; 10 x 2 = 20.

dap-an-cau-2

Câu 3:

cau-do-toan-hoc
Xem đáp án

Số cần điền là 5.

Tổng các số ở hàng dưới cao hơn hàng trên liền kề 4. Ta có:

7 + 3 + 5 + 1 = 16.

6 + 2 + 4 = 12.

3 + 5 = 8.

4.

dap-an-cau-3

Câu 4:

cau-do-toan-hoc
Xem đáp án

Số cần điền là 19.

Ở mỗi hình, tích của số trên và số dưới bên trái cộng số ở dưới bên phải sẽ ra số ở giữa. Ta có:

8 x 5 + 3 = 43.

5 x 4 + 1 = 21.

7 x 2 + 5 = 19.

dap-an-cau-4