assumption formula

assumption formula là gì? Ý nghĩa của từ assumption formula công thức giả định

  • assumption formula là gì ?

  • Ý nghĩa của từ assumption formula là gì ?
  • assumption formula là gì trong toán học ?
  • assumption formula dịch
  • assumption formula dictionary
  • assumption formula là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ assumption formula trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ assumption formula trong toán học
  • assumption formula tiếng việt là gì ?
  • What is assumption formula in english ?