damped vibration

damped vibration là gì? Ý nghĩa của từ damped vibration dao động tắt dần

  • damped vibration là gì ?

  • Ý nghĩa của từ damped vibration là gì ?
  • damped vibration là gì trong toán học ?
  • damped vibration dịch
  • damped vibration dictionary
  • damped vibration là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ damped vibration trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ damped vibration trong toán học
  • damped vibration tiếng việt là gì ?
  • What is damped vibration in english ?