integer polyhedron

integer polyhedron là gì? Ý nghĩa của từ integer polyhedron đa diện nguyên

  • integer polyhedron là gì ?

  • Ý nghĩa của từ integer polyhedron là gì ?
  • integer polyhedron là gì trong toán học ?
  • integer polyhedron dịch
  • integer polyhedron dictionary
  • integer polyhedron là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ integer polyhedron trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ integer polyhedron trong toán học
  • integer polyhedron tiếng việt là gì ?
  • What is integer polyhedron in english ?