Hướng dẫn thực hành trông cây thẳng hàng bài 4 toán lớp 6 tập 1. Cách làm bài thực hành trồng cây thẳng hàng, bài 4 trang 111 SGK toán lớp 6 tập 1.

Bài 4: Thực hành trồng cây thằng hàng

1. Nhiệm vụ

a) Chôn các cọc hàng rào nằm giữa hai cột mốc A và B.

b) Đào hố trong cây thẳng hàng với hai cây A và B đã có bên lề đường.

2. Chuẩn bị

Mỗi nhóm hai học sinh chuẩn bị:

– Ba cọc tiêu, đó là những cây bằng tre hoặc bằng gỗ dài 1.5m có một đầu nhọn. Thân cọc được sơn bằng hai màu khác nhau để dễ dàng nhìn thấy cọc từ xa.

– Một dây dọi để kiểm tra xem cọc tiêu có được đóng thẳng đứng với mặt đất hay không.

3. Hướng dẫn cách làm

Bước 1: Cắm cọc tiêu thẳng đứng với mặt đất tại hai điểm A và B.

Bước 2: Em thứ nhất đứng ở A, em thứ hai cầm cọc tiêu dựng thẳng đứng ở mỗi điểm C (như hình 24, 25 dưới đây)

Bước 3: Em thứ nhất ra hiệu để em thứ hai điều chỉnh vị trí cọc tiêu cho đến khi em thứ nhất thấy cọc tiêu A (chỗ mình đứng) che lấp hai cọc tiêu ở B và C. Khi đó ba điểm A, B, C thẳng hàng.