nearly

nearly là gì? Ý nghĩa của từ nearly gần như

  • nearly là gì ?

  • Ý nghĩa của từ nearly là gì ?
  • nearly là gì trong toán học ?
  • nearly dịch
  • nearly dictionary
  • nearly là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ nearly trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ nearly trong toán học
  • nearly tiếng việt là gì ?
  • What is nearly in english ?