pedal surface

pedal surface là gì? Ý nghĩa của từ pedal surface mặt thùy túc

  • pedal surface là gì ?

  • Ý nghĩa của từ pedal surface là gì ?
  • pedal surface là gì trong toán học ?
  • pedal surface dịch
  • pedal surface dictionary
  • pedal surface là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ pedal surface trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ pedal surface trong toán học
  • pedal surface tiếng việt là gì ?
  • What is pedal surface in english ?