parametric equations

parametric equations là gì? Ý nghĩa của từ parametric equations phương trình tham số

  • parametric equations là gì ?

  • Ý nghĩa của từ parametric equations là gì ?
  • parametric equations là gì trong toán học ?
  • parametric equations dịch
  • parametric equations dictionary
  • parametric equations là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ parametric equations trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ parametric equations trong toán học
  • parametric equations tiếng việt là gì ?
  • What is parametric equations in english ?