logistic

logistic là gì? Ý nghĩa của từ logistic lôgictic

  • logistic là gì ?

  • Ý nghĩa của từ logistic là gì ?
  • logistic là gì trong toán học ?
  • logistic dịch
  • logistic dictionary
  • logistic là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ logistic trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ logistic trong toán học
  • logistic tiếng việt là gì ?
  • What is logistic in english ?