isothermal curves

isothermal curves là gì? Ý nghĩa của từ isothermal curves đường đẳng nhiệt

  • isothermal curves là gì ?

  • Ý nghĩa của từ isothermal curves là gì ?
  • isothermal curves là gì trong toán học ?
  • isothermal curves dịch
  • isothermal curves dictionary
  • isothermal curves là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ isothermal curves trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ isothermal curves trong toán học
  • isothermal curves tiếng việt là gì ?
  • What is isothermal curves in english ?