rational number

rational number là gì? Ý nghĩa của từ rational number số hữu tỷ

  • rational number là gì ?

  • Ý nghĩa của từ rational number là gì ?
  • rational number là gì trong toán học ?
  • rational number dịch
  • rational number dictionary
  • rational number là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ rational number trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ rational number trong toán học
  • rational number tiếng việt là gì ?
  • What is rational number in english ?