stored energy function

stored energy function là gì? Ý nghĩa của từ stored energy function hàm biến dạng năng lượng

  • stored energy function là gì ?

  • Ý nghĩa của từ stored energy function là gì ?
  • stored energy function là gì trong toán học ?
  • stored energy function dịch
  • stored energy function dictionary
  • stored energy function là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ stored energy function trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ stored energy function trong toán học
  • stored energy function tiếng việt là gì ?
  • What is stored energy function in english ?