tolerate

tolerate là gì? Ý nghĩa của từ tolerate cho phép

  • tolerate là gì ?

  • Ý nghĩa của từ tolerate là gì ?
  • tolerate là gì trong toán học ?
  • tolerate dịch
  • tolerate dictionary
  • tolerate là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ tolerate trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ tolerate trong toán học
  • tolerate tiếng việt là gì ?
  • What is tolerate in english ?