Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2019 – 2020 theo Thông tư 22 gồm 3 đề thi. Nhằm giúp các em học sinh lớp 3 ôn tập, luyện giải đề, rồi so sánh kết quả dễ dàng hơn.

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh tròn vào đáp án đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1. Hình chữ nhật có chiều dài là 7cm, chiều rộng 4cm thì chu vi của hình
chữ nhật là:

 • A. 11cm
 • B. 22cm
 • C. 28cm
 • D. 22cm2

Câu 2. 13m5dm =………dm

 • A. 1305dm
 • B. 135dm
 • C. 1350dm
 • D. 1035dm

Câu 3. May 2 bộ quần áo hết 8 mét vải. Hỏi có 16 mét vải thì may được bao
nhiêu bộ quần áo?

 • A. 2 bộ
 • B. 3 bộ
 • C. 4 bộ
 • D. 6 bộ

Câu 4. Một hình tròn có bán kính bằng 5cm thì đường kính của nó
bằng:

 • A. 5cm
 • B. 10cm
 • C. 8cm
 • D. 15cm

Câu 5. Kết quả của phép tính 3 x 1402 là:

 • A. 4035
 • B. 4206
 • C. 4006
 • D. 4208

Câu 6. Tính cạnh của hình vuông có chu vi là 1024m

 • A. 1006m
 • B. 1003m
 • C. 2048m
 • D. 256m

PHẦN II. TỰ LUẬN (7điểm)

Câu 1. (2 điểm) Tìm y biết:

a, y x 2 + 7 = 98125

b) y : 9 = 310

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Câu 2. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 23567 + 33690 b) 84967 – 2356

c) 1041 x 8 d) 24728 :2

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Câu 3. (2,5 điểm) Nhà Hùng thu hoạch được 954kg nhãn, đã bán đi 1/3 số nhãn đó. Hỏi nhà Hùng còn lại bao
nhiêu ki – lô – gam nhãn

Câu 4. (0,5 điểm) Tính nhanh:

(140 – 20 x 7) : (45 + 12 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10).

 

Nguồn: Qbook