Đề cương học kì 2 lớp 9 môn Toán tổng hợp toàn bộ kiến thức lý thuyết và các dạng bài tập trọng tâm trong chương trình Toán 9. Thông qua việc luyện tập và làm quen với các dạng bài tập trong đề cương sẽ giúp các em củng cố lại những kiến thức cơ bản của môn Toán để chuẩn bị tốt nhất cho bài thi học kì 2 sắp tới. Sau đây, mời các em cùng tham khảo chi tiết đề cương.

Các em có thể tải về tại đây: Đề cương toán 9 học kỳ 2 2021-2022

download&path=L3R1ZGllbnRvYW5ob2MuY29tL0xvcCA5L0RlIGN1b25nIFRPQU4gOSBIS0lJIDIwMjEgLSAyMDIyLnBkZg%3D%3D