abnormal

abnormal là gì? Ý nghĩa của từ abnormal bất thường; [Thống Kê]. không chuẩn

  • abnormal là gì ?

  • Ý nghĩa của từ abnormal là gì ?
  • abnormal là gì trong toán học ?
  • abnormal dịch
  • abnormal dictionary
  • abnormal là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ abnormal trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ abnormal trong toán học
  • abnormal tiếng việt là gì ?
  • What is abnormal in english ?